Παθήσεις σπονδυλικής στήλης2019-04-19T00:09:24+03:00

Παθήσεις σπονδυλικής στήλης

Με την αυστηρή (ανατομική) έννοια του όρου, η σπονδυλική στήλη (spine ή vertebral column) είναι ένα σύνολο από οστά (κόκκαλα), κάθε ένα από τα οποία ονομάζεται σπόνδυλος (vertebra). Στην πράξη όμως, με τον όρο αυτό, εννοούμε και το εσωτερικό της σπονδυλικής στήλης (δηλ. το νωτιαίο μυελό με την αρχή των νεύρων) αλλά και το εξωτερικό της μέρος (δηλ. τους μύες και συνδέσμους).

Παθήσεις της σπονδυλικής στήλης είναι οι εξής: αυχενική δισκοκήλη (κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου ), οσφυϊκή δισκοκήλη (κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου), αυχενική μυελοπάθεια, οσφυϊκή στένωση, οσφυϊκή σπονδυλολίσθηση, κάκωση σπονδυλικής στήλης, όγκοι σπονδυλικής στήλης.