Αθλητικές κακώσεις2019-04-19T00:12:22+03:00

Αθλητικές κακώσεις

Ο όρος αθλητικές κακώσεις περιγράφει τραυματισμούς που συμβαίνουν σε αθλητές κατά την διάρκεια αθλητικών δραστηριοτήτων. Οι αθλητικές κακώσεις χωρίζονται σε οξείες κακώσεις και σε κακώσεις από υπέρχρηση. Αφορούν συχνότερα τους μυς, τους τένοντες, τα οστά τους, τους συνδέσμους και τον αρθρικό χόνδρο.Οι αθλητικές κακώσεις δεν είναι αποκλειστικότητα των αθλητών, αλλά συμβαίνουν συχνότερα σε αυτούς που ασχολούνται με τον αθλητισμό. Οι αθλητές είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία ανθρώπων. Για έναν αθλητή ακόμα και ένας μικρός τραυματισμός που θα του στερήσει μια προπόνηση ή δεν θα τον αφήσει να πετύχει το μέγιστο της απόδοσης του είναι πολύ σημαντικός.

Οι πιο συχνοί τραυματισμοί σε αθλητές είναι: μυϊκοί τραυματισμοί, τραυματισμοί κεφαλής – προσώπου, συνδεσμικές κακώσεις- διαστρέμματα-ρήξη συνδέσμων, ρήξη μηνίσκου, τενοντίτιδες-τενοντοπάθειες-ρήξεις τενόντων, ρήξεις αρθρικού χόνδρου, κατάγματα από κόπωση, σύνδρομο λαγονοκνημιαίας ταινίας, περιοστίτιδα και πελματιαία απονευρωσίτιδα.